قرارداد همکاری شرکت رایمون توسعه آریا با قطارهای 5 ستاره فدک

به زودی جزئیات این قرارداد منتشر خواهد شد.