شرکت رایمون توسعه آریا

با هدف ارائه خدمات رفاهی درحوزه های گردشگری، درمانی، فروشگاهی و ... به جامعه علمی مقیم داخل وخارج ازکشوراعم ازاساتید واعضاء هیئت علمی دانشگاه ها، روحانیون و طلاب دینی، فرهنگیان، مخترعین اعضاء جامعه پزشکان، اعضاءکانون وکلا وحقوقدانان، کانون مهندسین، اعضاءعلمی نیروهای مسلح نویسندگان، دارندگان مدرک تحصیلی دکتری، کارشناسی وکارشناسی ارشد با معدل بالای 17، دانشجویان دارنده معدل بالای 17، مدیران وکارکنان مراکزعلمی ­تحقیقاتی و پژوهشی، صاحبان مقالات علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی مورد تأیید وزارت علوم­،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هنرمندان، ورزشکاران و قهرمانان دارنده مدال، نفرات برتر کنکور سراسری، برگزیدگان المپیاد های علمی کشور، کارکنان پارک های فناوری، مراکزرشد، واحدهای فناوروشرکت های دانش بنیان ایجاد شده است.

کارت مذکور بصورت کارت بانکی متصل به شبکه شتاب با قابلیت  RFID می باشد و بدون هیچگونه معرفی نامه یا هماهنگی خاصی، همزمان با اتصال به دستگاه کارت خوان و یا درگاه پرداخت، تخفیف خود را از مراکز خدماتی طرف قرارداد دریافت می نماید و در اختیار دارنده کارت قرار می دهد..                                                                          

شرکت رایمون توسعه آریا باارائه خدمات رفاهی جامع و متمرکزبه جامعه­ علمی و خواص کشورزمینه افزایش بهره برداری فرهیختگان، متخصصین و نوابق کشورازظرفیت های موجود در خدمات رفاهی را فراهم می نماید.